Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» Döwlet täjirçilik banky
Baş sahypa Yüz tutmanyň statusy TM РУ


Onlaýn ýüztutmaÜns beriň!
Resminamalaryň nusgalary skaner arkaly alynan bolmalydyr. Telefon arkaly düşürilen nusgalar kabul edilmeýär.
( .jpg ýa-da .png formatda bolmaly )
Habarlaşmak üçin telefon belgiler:
+9931244-72-01 +9931244-71-77